Polityka prywatności CoreSender

Jeśli masz mało czasu, poniżej krótkie podsumowanie tego, w jaki sposób CoreSender™ przetwarza Dane Osobowe.

Zachęcamy do zapoznania się z całą Polityką Prywatności opisaną poniżej, aby dokładnie zrozumieć sposób, w jaki będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe i jak możesz realizować swoje prawa z tym związane.

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ustanawia zasady ochrony Klientów Usługi i Użytkowników Serwisu CoreSender™ w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych. Cenimy Twoje zaufanie i dokładamy wszelkich starań, aby dać Ci pełną kontrolę nad Twoimi Danymi Osobowymi. Poniżej, w możliwie przejrzysty sposób, opisujemy zakres Danych, które przetwarzamy w związku z korzystaniem z naszej Usługi i Serwisu (w tym stron internetowych), cele i sposoby przetwarzania, zasady bezpieczeństwa Danych oraz Twoje prawa związane z ich przetwarzaniem. Korzystanie z Serwisu lub Usługi oznacza akceptację wszystkich zasad stosowanych przez CoreSender. Zapoznaj się z ich treścią zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych usług. Jeżeli nie zgadzasz się na zasady ustanowione w niniejszej Polityce, nie powinieneś rozpoczynać korzystania z naszej Usługi i Serwisu.

Sprawdź podstawowe pojęcia

Poniżej przedstawiamy podstawowe pojęcia, które pomogą Ci lepiej zrozumieć niniejszą Politykę:

Dane Osobowe - Dane naszych Klientów, dane powierzone nam do przetwarzania przez naszych Klientów oraz dane Użytkowników, przetwarzane w związku z korzystaniem z Usługi lub Serwisu.

Dane dotyczące aktywności w Serwisie lub Usłudze - Dane dotyczące Twojej aktywności w Usłudze lub Serwisie, dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookie lub skryptów śledzących (trackujących). Obejmują one w szczególności następujące dane: historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie, odwiedziny na stronie głównej i podstronach Serwisu, daty założenia i logowania do Konta, dane dotyczące korzystania z określonych usług w Serwisie i Usłudze, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.

Dane podane w szczegółach Konta - Dane osobowe podane przez Klienta w zakładce “Szczegóły Konta”, obejmujące: imię, nazwisko, firma lub nazwa, dane adresowe, adres email, numer telefonu, kraj, strefa czasowa, informacje niezbędne do procesowania płatności, branża, liczba pracowników.

Dane rejestracyjne - Dane podane w formularzach rejestracyjnych dostępnych w Serwisie: adres email, imię. CoreSender™ (my) - Global Email Solutions Ltd, 590 Kingston Road, Londyn, SW20 8DN, Wielka Brytania

Klient - Osoba korzystająca z Usługi w celu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, niezależnie od formy prawnej takiej działalności.

Kontakty - Osoby, których Dane (w szczególności adresy email) są przetwarzane przy wykorzystaniu Usługi, lub do których Klienci wysyłają komunikację elektroniczną (w szczególności komunikację emailową).

Konto - Indywidualna przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Serwisu CoreSender, za pośrednictwem której – po zalogowaniu – Klient może korzystać z Usługi.

Polityka - Niniejsza Polityka Prywatności.

Przetwarzanie - Operacje wykonywane na Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, wykonywanie kopii zapasowych i inne niezbędne do realizacji Usługi lub korzystania z Serwisu.

Regulamin – Regulamin Usług CoreSender

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis - Strony internetowe należące do CoreSender, umieszczone w szczególności pod adresem www.coresender.email Za pośrednictwem Serwisu, Klient może zalogować się do swojego Konta.

Usługa - Wszelkie usługi świadczone przez CoreSender™ drogą elektroniczną w modelu Software-as-a-Service (Saas), obejmujące w szczególności udostępnienie Klientowi możliwości korzystania z Konta, zarządzanie Danymi powierzonymi CoreSender™ do przetwarzania oraz prowadzenie kampanii mailingowych.

Ustawienia Prywatności - Przestrzeń w Koncie, w której Klient może zarządzać preferencjami ochrony prywatności oraz realizować prawa przysługujące mu jako podmiotowi danych.

Użytkownik - Osoba korzystająca z Serwisu. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane powyżej, posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie.

Kim jesteśmy? Przydatne dane kontaktowe

CoreSender™ jako administrator oraz podmiot przetwarzający Dane Osobowe

O ile nie zaznaczono inaczej, przetwarzamy Dane Osobowe jako administrator w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usługi i Serwisu. W tej roli to my jesteśmy odpowiedzialni za ustalenie celu i zasad przetwarzania Danych. Czasem działamy również jako podmiot przetwarzający Dane w Twoim imieniu. Wtedy to Ty decydujesz jakie Dane Osobowe nam powierzasz i w jakim celu korzystasz z Usługi. Więcej na ten temat znajdziesz w sekcji VII.3: Nasze dane kontaktowe: Global Email Solutions Ltd, 590 Kingston Road, Londyn, SW20 8DN, Wielka Brytania

Aby umożliwić Ci kontakt z nami w celu realizacji Twoich praw, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wszelkich innych kwestii związanych z ochroną Danych Osobowych, stworzyliśmy specjalny adres email [email protected]

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W CoreSender™ powołaliśmy inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych. Kontakt z inspektorem ochrony danych może nastąpić poprzez:

Jak przetwarzamy dane? Twoje Dane Osobowe i sposób ich przetwarzania.

Zasady przetwarzania Twoich Danych Osobowych różnią się, w zależności od tego, czy jesteś naszym Klientem, czy też niezalogowanym Użytkownikiem Serwisu. Różne są cele oraz zakres przetwarzanych przez nas Danych Osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje o przetwarzanych Danych w odniesieniu do poszczególnych celów, dla których ich potrzebujemy.

W celu korzystania z Usługi lub Serwisu

Świadczenie Usługi i udostępnianie Serwisu obejmuje następujące działania po stronie CoreSender: czynności administracyjne związane z zawarciem umowy o świadczenie Usługi na podstawie Regulaminu, założeniem Konta oraz uwierzytelnieniem Klienta w Serwisie, świadczenie Usługi, w tym wysyłanie komunikacji związanej z korzystaniem z Usługi i jej funkcjonowaniem (m.in. wiadomości systemowe i transakcyjne), dostarczanie treści zamówionych przez Klientów lub Użytkowników (również tych nie posiadających Konta, lecz korzystających z Serwisu), działania podejmowane w celu obsługi Klientów i Użytkowników, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie roszczeń oraz kontrolę jakości Usługi.

Jakie dane przetwarzamy i dla jakich celów?

W celu założenia Konta oraz uwierzytelniania Klienta w Serwisie, wykorzystujemy:

Hasło przechowujemy jedynie w postaci zaszyfrowanej i nie mamy do niego dostępu.

W celu dostarczania Ci Usługi (tj. po zalogowaniu się do Konta jako nasz Klient, przetwarzamy jako administrator następujące dane:

W toku dostarczania Ci Usługi przetwarzamy również Dane Osobowe powierzone przez Klienta w celu realizacji Usługi, działając jako podmiot przetwarzający dane. Jako Użytkownik, możesz korzystać z Serwisu w sposób niewymagający założenia Konta, np. pobierając poradniki i inne materiały szkoleniowe, zapisując się na newsletter dotyczący nowych wpisów na naszym blogu lub w Bazie Wiedzy, zapisując się na webinar, kurs lub innego rodzaju wydarzenia organizowane przez nas lub z naszym udziałem, zgłaszając chęć napisania artykułu na bloga. Wówczas, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, przetwarzamy następujące dane Użytkownika:

Dla uzasadnionych celów biznesowych

Przetwarzamy dane do celów związanych z opisanymi poniżej prawnie uzasadnionymi interesami CoreSender, z uwagi na rodzaj powiazań między nami a Klientami lub Użytkownikami.

Jakie dane wykorzystujemy i dla jakich celów?

Do wysyłania Ci wiadomości marketingowych

Jakie dane wykorzystujemy i dla jakich celów?

W celu wysyłania naszym Klientom i Użytkownikom wiadomości marketingowych i promocyjnych dotyczących naszych Serwisu i Usługi, możemy przetwarzać następujące dane: - Dane rejestracyjne.

Dla celów marketingowych, w tym tworzenia Twojego profilu

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

W celu świadczenia Usługi lub udostępniania Serwisu

Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to konieczne, aby korzystać z Usługi lub Serwisu. Innymi słowy, abyś mógł zarejestrować się jako Klient, albo zamówić nasze materiały jako Użytkownik, musimy przetworzyć Twoje Dane Osobowe, ponieważ w przeciwnym razie nie bylibyśmy w stanie dostarczyć Ci Usługi lub umożliwić korzystania z Serwisu. Dane są niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dla uzasadnionych celów biznesowych

Podstawa prawna przetwarzania powyższych informacji to prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Poniżej wskazujemy jakie uzasadnione interesy ma CoreSender.

Do wysyłania Ci wiadomości marketingowych

Podstawa prawna to zgoda, której nam udzieliłeś (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dla celów marketingowych, w tym tworzenia Twojego profilu klienta.

Podstawa prawna przetwarzania powyższych informacji to prawnie uzasadnione interesy CoreSender™ (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uznaliśmy, że mamy uzasadniony interes prawny aby analizować sposób używania naszej Usługi oraz Serwisu przez Klientów i Użytkowników, ulepszać je oraz promować nasze produkty i usługi, aby przyczyniać się do zwiększenia liczby Klientów i Użytkowników, którzy z nich korzystają. Klienci i Użytkownicy Serwisu, którzy wyrażają chęć otrzymywania komunikacji marketingowej na podany adres email lub udzielają zgody na korzystanie z plików cookies, działają w drodze dobrowolnej, świadomej i jednoznacznej zgody, a zatem uznaliśmy, że mogą rozsądnie oczekiwać, że będziemy wysyłać do nich taką komunikację oraz wyświetlać reklamy. Jednocześnie, osoby te oczekują, że treści które otrzymują bądź oglądają, będą zgodne z ich zainteresowaniami - w tym celu analizujemy korzystanie przez nich z naszej Usługi lub Serwisu (profilowanie). Dostosowana komunikacja marketingowa kierowana do Klientów i Użytkowników umożliwia im skorzystanie z atrakcyjnych ofert i optymalne wykorzystanie naszej Usługi i Serwisu. Jednocześnie, w celu opisanego wyżej profilowania, korzystamy jedynie z informacji lub danych związanych aktywnością w Usłudze lub Serwisie pochodzących od Klientów lub Użytkowników. Interesuje nas jedynie to, jak korzystasz z Usługi lub Serwisu, nie zaś to, co robisz na innych stronach internetowych. Dlatego też uznajemy, że nasze interesy są uzasadnione i zgodne z prawem, a jednocześnie nie naruszają wolności lub praw Użytkowników lub Klientów, które miałyby charakter nadrzędny.

Komu udostępniamy Twoje dane.

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Do jakich krajów przekazywane są moje dane?

Odbiorcy, którym przekazujemy Dane Osobowe, mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. we Francji. Niektórzy spośród nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, zadbaliśmy, aby odbiorcy danych dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. W zależności od dostawcy, gwarancje te wynikają z:

Twoje prawa. Masz kontrolę nad swoimi danymi

Zapewniamy, że nasi Klienci i Użytkownicy mogą realizować swoje prawa dotyczące ich danych. Swoje prawa możesz realizować przez zgłoszenia na adres [email protected] Wystarczy, że poinformujesz nas o przyczynie wniosku i prawie, z którego chcesz skorzystać. Jeżeli posiadasz Konto w Usłudze, możesz realizować swoje prawa bezpośrednio zarządzając Ustawieniami Prywatności po zalogowaniu do Konta. Pamiętaj, że jeśli zmienisz swoje Ustawienia Prywatności, ze względów technicznych, możemy potrzebować do 3 godzin na aktualizację wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. W związku z tym może zdarzyć się, że np. otrzymasz od nas w tym czasie wiadomość email, z której otrzymywania zrezygnowałeś. Jeśli uznamy to za konieczne, aby móc Cię zidentyfikować, możemy zadać Ci dodatkowe pytania lub poprosić o dostarczenie dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość. Jest dla nas oczywistym – lecz wskazujemy dla porządku – że nie pobieramy od Ciebie opłat za realizację poniższych praw. Wyjątkiem może być opłata za wydanie dodatkowych kopii danych. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Ci:

Prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód

Jeśli prosimy Cię o wyrażenie zgody, jej wyrażenie jest zawsze dobrowolne. Informujemy o prawie wycofania zgody zanim ją wyrazisz. W naszym Serwisie nigdy nie wymagamy wyrażenia łącznej zgody na różne operacje przetwarzania Danych Osobowych ani nie uzależniamy od zgody wykonania umowy – w tym świadczenia Usługi – mimo że do jej wykonania zgoda nie jest niezbędna. Dodatkowo, masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie zakładania Konta lub korzystania z Serwisu, w tym na:

Cofnięcie zgody ma skutek od chwili dokonania tej czynności i nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla Ciebie. Może jednak uniemożliwić Ci dalsze korzystanie z niektórych funkcji Usługi lub Serwisu (np. cofnięcie zgody na korzystanie z plików cookies może wpłynąć na możliwość korzystania z niektórych części Serwisu), które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. otrzymywanie newslettera o nowościach w naszej Bazie Wiedzy).

Cofnąć swoją zgodę możesz na kilka prostych sposobów:

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas informację, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli ma to miejsce, masz prawo do uzyskania:

Jeżeli posiadasz Konto w Usłudze, masz możliwość uzyskania bezpośredniego dostępu do treści dostarczonych nam przez Ciebie Twoich Danych Osobowych w każdym czasie po zalogowaniu do Konta. Za pierwszą kopię danych nie pobieramy opłaty. W przypadku kolejnych próśb o wydanie kopii Danych, możemy pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych związanych z przygotowaniem tej informacji.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie Danych Osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w Ustawieniach Prywatności w swoim Koncie. W odniesieniu do pozostałych Danych Osobowych, masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

W przypadkach określonych przez prawo, masz prawo do żądania, abyśmy usunęli dotyczące Ciebie Dane Osobowe. Żądanie usunięcia wszystkich Danych Osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta. Masz prawo żądać usunięcia Danych Osobowych, jeżeli:

Zatrzymamy niektóre Twoje dane pomimo żądania ich usunięcia, jeśli będzie to niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności Danych Osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres email i historię korzystania z Usługi lub Serwisu, które to Dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z Usługi lub Serwisu.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcji Usługi lub Serwisu, korzystanie z których będzie się wiązało z przetwarzaniem Danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysyłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych. Masz prawo żądać ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich Danych Osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

Te przypadki opisaliśmy powyżej w sekcjach Dla uzasadnionych interesów biznesowych oraz Dla celów marketingowych, w tym tworzenia Twojego profilu klienta. W szczególności, masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia Twojego profilu. W takim wypadku, nie będziemy już przetwarzać Twoich Danych w tym celu i nie będziesz już od nas otrzymywał wiadomości marketingowych. Dodatkowo, wycofanie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej dotyczącej naszych produktów lub usług będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich Danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia Twojego profilu. W odniesieniu do przetwarzania opisanego w sekcji Dla uzasadnionych interesów biznesowych, jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich Danych Osobowych, usuniemy Twoje Dane, wobec przetwarzania których wniosłeś sprzeciw.

Prawo do przenoszenia danych

Jeśli założyłeś u nas Konto lub wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich Danych, masz prawo otrzymać dotyczące Cię Dane Osobowe, które nam dostarczyłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie oraz przesłania ich innemu administratorowi. Twoje Dane Osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie .CSV. Format .CSV jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora Danych Osobowych. Jeżeli posiadasz Konto w Usłudze, możesz realizować swoje prawo po zalogowaniu do Konta.

Prawo do złożenia skargi do organu

Informujemy Cię, że masz prawo złożyć skargę na przetwarzanie Twoich danych do organu nadzorczego, którym w przypadku Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane teleadresowe:

Inne przydatne informacje

Czy muszę podać CoreSender™ moje dane?

Czasem prosimy Cię o podanie swoich danych osobowych. Podanie:

jest niezbędne do założenia Konta lub wysłania Ci zamówionych materiałów lub umożliwienia uczestnictwa w wybranym przez Ciebie wydarzeniu. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości skorzystania z części lub wszystkich funkcji Serwisu lub Usługi. Podanie innych Danych niż obligatoryjne jest dobrowolne.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Jeśli jesteś naszym Klientem, Twoje Dane Osobowe przechowujemy przez okres posiadania przez Ciebie Konta w Usłudze. Po dezaktywacji Konta, Twoje dane będą przechowywane przez 60 dni wyłącznie po to, aby umożliwić Ci ewentualną reaktywację Konta. W tym czasie Twoje Dane będą jedynie przechowywane i nie będą na nich prowadzone inne operacje, chyba że wynika to z obowiązków nałożonych na nas przez prawo lub uprawnione organy. Po upływie tego terminu, Twoje Dane Osobowe zostaną usunięte z bazy głównej i nie będzie możliwe ich odzyskanie. Przez kolejnych 120 dni, Dane będą przechowywane w postaci zaszyfrowanej jedynie w kopiach zapasowych, który to okres wymagany jest ze względu na specyfikę działania kopii zapasowych do całkowitego usunięcia danych.

Dane Osobowe Użytkowników, którzy nie są naszymi Klientami, przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

Dane Osobowe osób zapisanych do naszych newsletterów lub osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od nas materiałów marketingowych, będziemy przetwarzać do czasu rezygnacji z otrzymywania newslettera lub materiałów. Po upływie powyższych terminów, Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych:

Dane te będziemy przechowywać jeszcze przez okres konieczny dla celów rozpatrywania skarg, zgodności z przepisami podatkowo-księgowymi oraz obsługi roszczeń związanych z korzystaniem z Usługi.

Dlaczego zawieram z CoreSender™ umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?

Jeżeli jesteś naszym Klientem i prowadzisz działalność na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w innych przypadkach, jeśli RODO ma zastosowanie do prowadzonej przez Ciebie działalności, w toku korzystania z Usługi powierzasz CoreSender™ przetwarzanie Danych Osobowych, w szczególności dane swoich Kontaktów, na zasadach wskazanych w Regulaminie.